Zdażyło wam się kiedyś wrzucić zmiany (zazwyczaj przy pierwszym commicie) do repozytorium z odłączonym branche?
Mi tak. Kilka razy. Znika nam wtedy to co zacomitowaliśmy po przełączeniu na branche.
Jak można to cofnąć? Bardzo prosto. W przyrodzie i gitcie nic nie ginie 🙂
Otwieramy konsolę i wpisujemy polecenie:

 Bash | 
 
 copy code |
?

1
git reflog

Dostajemy listę ostatnich operacji. Na czerwono zaznaczyłem commit odłączonego kodu.

Znajdujemy hash naszego commita i wywołujemy polecenie:

 Bash | 
 
 copy code |
?

1
git reset --hard 7f97bf2

I to wszystko. Możemy teraz zrobić pusha na serwer. Jak wywołamy sobie znowu refloga, zobaczymy, że nasz kod już został zmergowany do aktualnego branche.