Do celów testowych dostałem moduły GPS NEO-6M. Jest to kompletny moduł GPS gadający po UART, posiadający wbudowaną ( e tam, naklejoną na płytkę 🙂 ) antenę ceramiczną.

Połączenie między RPi a modułem GPS wykonujemy wg: schematu:

Aby zaprząc GPS do pracy, musimy na początek wyłączyć konsolę na UART

 Bash | 
 
 copy code |
?

1
sudo raspi-config

Advanced Options -> Serial -> No

Zapisujemy zmiany i restartujemy RPi.

Do obsługi GPS jest gotowa aplikacja, pobieramy ją przy użyciu polecenia:

 Bash | 
 
 copy code |
?

1
sudo apt-get install gpsd gpsd-clients

Uruchamaimay UART:

 Bash | 
 
 copy code |
?

1
stty -F /dev/ttyAMA0 9600

oraz daemon GPSD

 Bash | 
 
 copy code |
?

1
sudo gpsd /dev/ttyAMA0 -F /var/run/gpsd.sock

ustawiamy urządzenie dla gpsd:

 Bash | 
 
 copy code |
?

1
sudo nano /etc/default/gpsd

DEVICES=”/dev/ttyAMA0″

i uruchamiamy klienta

 Bash | 
 
 copy code |
?

1
cgps -s

To wszystko 🙂

W drugiej części opiszę jak się dostać do odczytów z poziomu nodejs.